We maken samen het plan. Dan neemt SCHOLPP het over.

De installatie, montage of verhuizing van grote machines of complexe installaties vereist een gedetailleerde planning. Daarbij geven wij u meteen vanaf het eerste uur deskundig advies. Ontwerp en tijdschema's stellen we op in nauw overleg met u. En als onze experts er zeker van zijn dat overal aan gedacht is, dan starten wij met onze dienstverlening. Wij coördineren de verhuizing van de bestaande installaties, inclusief de bijbehorende apparatuur. We houden ons daarbij aan de actuele veiligheidseisen.

Tot de voorbereiding behoren risicobeoordelingen, bewijsstukken van machinetests en het waarborgen van alle wetgeving inzake de veiligheid op het werk. SCHOLPP zorgt voor naleving van de brandveiligheidsmaatregelen en voor de bijbehorende documentatie. Wij verzorgen ook de aanvragen voor de benodigde vergunningen voor straatafzettingen, voor staanplaatsen van hef- en transportvoertuigen en voor vergunningsplichtige werktijden aan.