Kies voor veiligheid – kies voor SCHOLPP.

Waar mensen en techniek te maken hebben met zware, kwetsbare lasten, en dat ook nog eens in risicovolle omgevingen, komt veiligheid op de eerste plaats. En bij SCHOLPP is dat niet alleen op papier. Om te beginnen heeft ons veiligheidsmanagementsysteem een SCC**-certificaat (Safety Certificate Contractors). Verder zorgtbij ons een gespecialiseerde veiligheidsingenieur ervoor dat de veiligheidsconcepten volledig nagevolgd worden. Daarbij is een vaste plek ingeruimd voor goed opgeleide veiligheidscoördinators en bedrijfshulpverleners in alle vestigingen, evenals permanente educatie in veiligheid en hygiëne op het werk. Bij ieder project stellen wij een individuele risicobeoordeling op voor werkprocessen en werkplekken. Voordat het project op locatie begint krijgen alle medewerkers een intensieve veiligheidsinstructie. Daarbij geldt: alleen personen die de vereiste kwalificaties kunnen overleggen, mogen technische equipment bedienen. Alle technisch materieel wordt regelmatig onderworpen aan grondige veiligheidscontroles. Bovendien plannen we bij alle procedures en het ingezette materieel altijd ruime veiligheidsmarges in.