SCHOLPP is kwaliteit.

Kwaliteit betekent voor ons als aanbieder van systeemdiensten in de eerste plaats voldoen aan de wensen van de klant. En liever nog: meer leveren dan de klant verwacht. Om dit voor elkaar te krijgen werkt onze organisatie al vele jaren volgens procesgeïntegreerd kwaliteitsmanagement. Het effect van dit doordachte, geïntegreerde systeem is dat wij ons steeds verbeteren om de veranderende wensen van klanten te kunnen vervullen en hun verwachtingen te kunnen overtreffen. Zo is kwaliteitsmanagement bij SCHOLPP een uitgekristalliseerd, springlevend en in alle bedrijfsprocessen verankerde inspanning, die direct ten goede komt aan onze klanten.