Gegevensbescherming

Wij vinden het belangrijk om uw gegevens goed te beschermen. Onderstaand willen wij u informeren hoe wij omgaan met uw gegevens:

1. Toestemming voor het gebruik van gegevens

Via onze website verzamelen wij, met uitzondering van het aan u toegewezen IP-adres, geen persoonlijke gegevens over u, tenzij u ons die gegevens vrijwillig ter beschikking stelt (bijvoorbeeld bij registratie, aanvragen of sollicitaties) of wettelijke regelingen hierin voorzien.

2. Registratie

Als u onze website bezoekt, verzamelen wij voor statistische doeleinden de volgende toegangsgegevens: het IP-adres van de bezoekers, de door de bezoekers op de website www.scholpp.de benaderde pagina's en informatie vanuit welke website de bezoeker op de website van www.scholpp.de terechtgekomen is. Deze gegevens slaan wij ook op. Deze gegevens dienen voor analyse en verbetering van ons internetaanbod en gegevensbeveiliging.

3. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Verder verzamelen wij persoonsgegevens, zodra u uw gegevens op deze website vrijwillig invult bij de aanmelding voor de nieuwsbrief van SCHOLPP of voor het downloadgebied ten behoeve van het downloaden van het technisch handboek. Ook worden persoonsgegevens verzameld, als u contact met ons opneemt met gebruik van het hiervoor bedoelde contactveld of contactformulier. De verzamelde en opgeslagen gegevens die door u vrijwillig zijn opgegeven (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer) worden door ons, voor zover u geen toestemming geeft voor verdergaand gebruik, uitsluitend voor het betreffende doel gebruikt. Met het ingeven van uw gegevens op onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens. Op ieder gewenst moment kunt u deze toestemming jegens SCHOLPP Holding GmbH voor de toekomst herroepen, schriftelijk of per e-mail. Voor zover het nodig is voor de afwikkeling van een overeenkomst of voor het bereiken van het betreffende doel, worden uw gegevens ook doorgegeven aan de onderneming die opdracht heeft de levering te verzorgen. In deze gevallen is de omvang van de door te geven gegevens echter beperkt tot wat nodig is voor de afwikkeling van de overeenkomst of de levering van de bestelde goederen. Voor het overige worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden. Tot derden in deze zin behoren geen ondernemingen van het concern SCHOLPP Holding GmbH. Verder kunnen wij persoonsgegevens aan ondernemingen van het internationale concern SCHOLPP Holding GmbH doorgeven, als dit noodzakelijk is voor het bereiken van het doel waarvoor u ons de gegevens ter beschikking gesteld hebt (bijvoorbeeld voor het beantwoorden van aanvragen en bestellingen).

4. Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", tekstbestandjes die opgeslagen worden op uw computer en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website. De door de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de website-exploitanten en om verdere met het websitegebruik of internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel overdragen aan derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen door middel van uw browserinstellingen; wij wijzen er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website in de volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven aard en wijze en voor bovenstaand doel. Op ieder gewenst moment kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen dit verzamelen en opslaan van gegevens. Wat de discussie over inzet van analysetools met volledige IP-adressen betreft, willen we erop wijzen, dat deze website Google Analytics gebruikt met de toevoeging '_anonymizeIp()' en dat daardoor adressen alleen verder verwerkt worden in verkorte vorm, om het aan personen relateren van IP-adressen uit te sluiten.

5. Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps-api, een dienst voor het weergeven van kaartenmateriaal, die geëxploiteerd wordt door Google Inc. ('Google'). In het kader van het gebruik van Google Maps op deze website worden door Google verschillende gegevens van de bezoekers verzameld, verwerkt en gebruikt. Door het gebruik van de betreffende Google Maps-componenten op deze website gaat u akkoord met het Privacybeleid en de Voorwaarden voor gebruik van Google en de extra voorwaarden voor het gebruik van Google Maps en daarmee ook met gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik door Google en diens vertegenwoordigers of derde aanbieders en bent u door de genoemde bepalingen en voorwaarden van Google gebonden. Door aanklikken van de onder dit punt beschikbare links kunt u zich nader informeren over gegevensgebruik en gegevensverwerking door Google. In het Privacybeleid van Google vindt u onder andere ook informatie over hoe u uw gegevens kunt beheren en beschermen.

6. Gebruik van cookies

Om gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies op verschillende pagina's van onze website. Met het gebruik van onze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op uw computer. Bij het sluiten van de browser worden ze in de regel verwijderd. Sommige cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, om u te kunnen herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser echter zo instellen, dat ook deze cookies verwijderd worden.

7. E-mail

Als u ons uw e-mailadres mededeelt, dan zullen wij per e-mail met u communiceren. Wij geven uw e-mailadres niet door aan derden buiten het concern SCHOLPP Holding GmbH. U kunt op ieder moment gebruik van uw e-mailadres voor de toekomst herroepen.

8. Bescherming van minderjarigen

Het is niet de bedoeling dat personen jonger dan 18 jaar zonder toestemming van hun ouders of opvoedingsgerechtigden persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Wij vragen kinderen en jongeren niet om persoonsgegevens. Bewust verzamelen wij zulke gegevens niet en wij geven ze ook niet door aan derden.

9. Recht op informatie

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving hebt u recht op kosteloze informatie over de gegevens die van u opgeslagen zijn evenals recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze gegevens.

10. Voor de verzameling van de gegevens verantwoordelijke instantie en contact

Verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website is:

SCHOLPP Holding GmbH
Am Mittelkai 20
70327 Stuttgart
Duitsland

Telefoon: +49 (0)711-9 32 82-0
Telefax: +49 (0)711-9 32 82-166
E-mail: info(at)scholpp.de

Wilt u informatie over uw gegevens of verwijdering ervan of hebt u andere vragen of opmerkingen over gegevensbescherming of ons internetaanbod? Aarzel niet en neem contact met ons op, via de genoemde contactgegevens of per e-mail aan datenschutz(at)scholpp.de.