Installatie van medische techniek

De medische technologie-industrie is een zeer innovatieve economiesector met zeer korte productcycli. Aan de verwerkingsmachines voor medisch-technische producten worden speciale eisen gesteld met betrekking tot precisie, gebruiksvriendelijkheid en procesintegratie. Bovendien worden hoogwaardige materialen gebruikt, zoals titaan, titaanlegeringen en kobalt-chroomstaal.

Permanent moet voldaan worden aan belangrijke machinecriteria: langetermijnstabiliteit, nauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit. Afgezien van technische eisen wordt de medisch-technologische industrie ook beïnvloed door voorschriften zoals de EU-richtlijn Medische Hulpmiddelen. De medische technologie is booming, maar tegelijkertijd nemen de prijsdruk, kwaliteitsdruk en innovatiedruk toe. Voor deze complexe sector biedt SCHOLPP specifieke industrieservice.

Speciale technologie: wereldwijde installatie van protontherapiesystemen

Protontherapie is innovatieve geneeskunde van het hoogste niveau. Protonversnellers (cyclotrons, 200 ton), bestralingsinstallaties (gantry, 100 ton) en beamline (magneten) vereisen veel expertise tijdens assemblage en installatie. Vaak worden technische oplossingen op maat geconstrueerd, waarvoor gedetailleerde move-in-studies nodig zijn. SCHOLPP is wereldwijd onderweg, om de move-in en plaatsing van deze complexe hightech-installaties in gevoelige ziekenhuisomgevingen te realiseren.