Installeren van apparatuur

Veiligheid staat voorop bij het opstellen van apparatuur.

Veiligheid is een essentiële factor bij het installeren van apparatuur. Veilligheid komt bij SCHOLPP op de eerste plaats bij het installeren van apparatuur. Dat blijkt wel uit onze SCC**-certificering en de inzet van een gespecialiseerde veiligheidsdeskundige, die risicoanalyses opstelt en zorgt dat er tijdens het gehele project volgens de veiligheidsconcepten gewerkt wordt. In de meest uiteenlopende sectoren zoals chemische industrie, petrochemie, energiecentrales en farmaceutische industrie zorgt SCHOLPP voor veilige verplaatsing en installatie van uw apparatuur. Bij SCHOLPP is het hele traject in deskundige handen: van engineering, advies en zorgvuldige planning tot uitladen, intern transport en montage, evenals doormeten compleet met metingenverslag en onderdelendocumentatie, kortom alles wat plaatsvindt voor de uiteindelijke oplevering aan de klant.

Cruciaal bij het installeren van apparatuur – mensen en equipment

Bij het installeren van apparatuur is het halen van deadlines cruciaal. Belangrijke factoren daarbij zijn mankracht en equipment. De gekwalificeerde medewerkers van SCHOLPP werken al vele jaren in de apparatuurinstallatie en weten van wanten. Het hightech machinepark van SCHOLPP staat ervoor garant dat bij het installeren van apparatuur in iedere situatie de optimale techniek ingezet wordt. SCHOLPP biedt de grootst mogelijke veiligheid en zekerheid bij het installeren van apparatuur: door trefzekere calculatie en planning is succes verzekerd. Hebt u een specifieke vraag over apparatuurinstallatie? Dan kunt u hier contact opnemen met onze specialisten.