Montage installaties

De montage van volledige installaties vereist knowhow

Voor de montage van complete installaties is, meer nog dan voor de montage van afzonderlijke machines, uitgebreide knowhow vereist. SCHOLPP, de dienstverlener voor de industrie, is gespecialiseerd in de montage van installaties. Met zijn in 60 jaar en 20.000 opdrachten per jaar opgebouwde ervaring biedt SCHOLPP een totaalpakket met alle diensten die van belang zijn bij de montage van installaties: advies, planning, demontage, transport, move-in, fijnmontage, installatie-elektrotechniek, inbedrijfstelling. SCHOLPP houdt altijd rekening met uw speciale wensen en de specifieke situatie in uw bedrijf. U beslist, of u het totaalpakket nodig hebt of toe kunt met een afzonderlijke dienstencomponent voor de montage van uw installaties. Wat u ook kiest, met SCHOLPP kies u voor een partner waar u 100% van op aan kunt.

Bij de montage van installaties speelt equipment een beslissende rol

SCHOLPP, de dienstverlener voor de industrie, heeft naast zijn knowhow en gemotiveerde team ook de equipment dat voor montage van installaties onmisbaar is. Het machine- en voertuigenpark van SCHOLPP is zo modern en zo groot dat het uniek in Europa is. Bij iedere montage van installaties wordt gegarandeerd de beste in de markt beschikbare techniek ingezet. En zouden we een keer nog niet voldoende hebben aan onze hijsframes, industriële kranen, vorkheftrucks en ander hoogwaardig professioneel materieel, dan zetten we speciaal op maat gemaakte werktuigen in. Het samenspel van onze techniek met onze gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers geeft als resultaat: meedenken, betrouwbaarheid, zekerheid en veiligheid. Met SCHOLPP wordt de montage van installaties een compleet succes, ook in moeilijke ruimtes en bij krappe deadlines! Natuurlijk wilt u graag helemaal tevreden zijn over de montage van uw installaties en machines. Wij hebben de ervaring om dit te kunnen realiseren. Neem hier contact op met onze specialisten. Wij helpen u graag!